9 Ağustos 2018 Perşembe

Siyah İncir Yetiştiriciliği - Bakımı, Sulama, GübrelemeSiyah incir yetiştiriciliği, güneş yanıklığına karşı fazla hassastır. Yeni dikilmiş incir fidanlarının güneş yanıklarından korumak için karton, kalın kağıt gibi koruyucularla sarılmış olur ya da kireçle badana edilir. Sargıların büyümeyi engellememesi, yeni sürgünlerin gelişimine engel olmaması için fidan tepesinde 20 santimetre kadar bir kısmı açıkta kalmalıdır.Siyah incir yetiştiriciliği: Siyah incir fidanları ilk yıllarda sulamaya gereksinimi vardır. Sulama imkanlarının çok sınırlı olması halinde dahi bu sulamayı yapmak gereklidir. Hava koşullarına bağlı olarak sulama ağustos sonunda ya da eylül başlangıcında kesilir. Yabancı otlar, tertipli toprak işlemesi, çapalama veya kimyasal yabancı ot öldürücülerle yok edilmelidir. Senelik Bakım İşleri

Budama: Yüksek kaliteli siyah incir elde etmek ve ağacın ekonomik ömrünü uzatmak, verimi arttırmak maksadıyla yapılması gereken önemli bir işlemdir. Siyah incir ağaçları budanmadan tabii haline bırakılırsa ana dallar devamlı uzunlamasına büyürler ve ağaçların alt bölümleri çıplak kalır. Zayıf gelişen devamlı uzayan ana dallar sonucunda ürün yükü ve yaprak ağırlığını taşıyamayarak sarkar. Güneşe fazlaca maruz kalır. Hem dallarda bununla birlikte meyvelerde güneş yanıklıkları ortaya çıkar. Ana dalların sarkması toprak sürümünü de güçleştirir. Bu şekilde doğal gelişmelerine bırakılan budanmayan ağaçlar zayıf düşer ve erkenden yaşlanır.
Meyve miktarı ve kalitesi de düşer.Toprak işleme: Siyah incir bahçelerinde torağın devamlı işlenerek yabani otların geliştirilmemesi metotları uygulanır. Toprak sürümünün ana amaçları, toprağın havalanmasını sağlamak, yabani otları kontrol etmek yağışlardan yararlanmak ve bahçeyi hasada hazırlamaktır. Siyah incir bahçeleri sonbaharda bir ve ilkbaharda iki olmak üzere üç kere sürülmelidir. Sonbahardaki toprak işlemesi, incir hasadının tamamlanmasından sonra derinliği 20 santimetre'yi geçmemek üzere sürülmelidir. Sonbahardaki toprak işlemesinin maksadı toprağın havalanmasını sağlamak, bazı hastalık ve zararı olanlara konukluk eden bitki artıklarından kurtulmak ve toprağı kabartarak kış yağışlarından en çok faydayı sağlamak için ortam hazırlamaktır. Havalandırmayı sağlamak ve yağmurlardan daha çok yararlanmak maksadıyla toprak kesekli bırakılmamalıdır. İlkbahar da toprak işlemesi mart ayında 15 cm derinliğinde yapılır. Ağaç diplerindeki sürüleyemeyen yerler çapalanmalıdır.Sulama: Siyah incir ağacının en uygun yağış isteği 625 mm'dir. Yağış miktarının 550 mm'nin altına düşmesi halinde sulama yapmak gereklidir. Yıllık yağışın yeterli olmadığı zamanlarda yağışların miktarına da bağlı olarak bir veya iki sulama yapmak yararlı ve hatta şarttır. Yağışların çok yetersiz olduğu hallerde haziran sonu ve temmuz adım atarında ikinci bir sulama yapma gereği ortaya çıkar.Gübreleme: Siyah incir yetiştiriciliği için 6 ile 7.8 arasında değişen bir toprak pH uygundur. Siyah incir ağacı kireç seven bir bitki olduğundan oldukça yüksek kirece haiz topraklarda daha iyi yetiştirilebilir. Toprak pH sının düşük olduğu bölgelerde ağaçlara kireç verilmesi yararlı ve hatta şarttır. Kireç uygulaması sonbaharda yapılmalıdır. Toprağa serpilen kireç sürüm ile veya diğer yollarla toprağın altına gömülmelidir. Yapılacak gübrelemeler ağaçlarda eksiklik görülen gıda maddelerini sağlamalıdır.