2 Ağustos 2018 Perşembe

Bal kabağı nasıl ekilir?Bal kabağı, kabakgiller familyasından bolca lifli bir meyvedir.

Bal kabağı tohumları iç mekanlarda mart – haziran aylarında, dış mekanlarda ise mayıs ortası ile haziran ayında ekilebilir. Tohumları ekmek için torf ve perlit karıştırdığınız bir toprak hazırlayabilirsiniz.

Toprak isteği
Çok ağır ve kumlu topraklar haricinde her türlü toprakta yetiştirilebilir. Geçirgen, su tutma kabiliyeti gelişmiş ve organik maddelerce varlıklı topraklarda iyi verim alınır. Toprak pH’sı 6-7 civarında olmalıdır.

Toprağın hazırlığı ve ekim – dikim
Toprak sıcaklığı 10-12 derece olduğunda ekim yapılmalıdır. Ekimden önce toprak iki kez tırmıkla işlenmelidir. Kabak fideleri, sıra arası 60-80 santimetre, sıra üzeri 50-60 santimetre aralık mesafeyle dikilmelidir.

Kabak, güneşten hoşlanan bir bitkidir. Gölgeli alanlar ve ağaç altlarında kabak yetiştirilmez. Tohum ekiminden 4-8 gün sonrasında çimlenme olur.

Bakım işleri
Yabancı ot durumuna göre ilk çapa yapılır. İlk çapadan daha sonra 2-3 hafta ara ile 3-4 çapa yapılır. Çapa işleri toprağın havalandırılması ve yabancı ot temizliği amacıyla yapılır.

İlk meyveler görüldükten ondan sonra sulama yapılır. Kabak meyveleri çok hızlı büyür. Sula 3-4 gün arayla yapılmalıdır. Kabaklarda susuzluk yapraklarının pörsüyüp aşağı doğru sarkmasıyla anlaşılır. Bu belirtiler görülmeden, vaktinde sulanmalıdır.

Gübreleme
Kabak, organik besin sever. İyice yanmış çiftlik gübresi sonbaharda yahut ekim ve dikimden bir ay önce toprağa verilmelidir.

Hasat
Hasat sabah veya akşam saatlerinde yapılmalıdır. Hasat süresini uzatılmak isteniyorsa yaşlı yapraklar çıkartılarak düzgüsel bakım işlemlerine devam edilmelidir.