7 Ağustos 2018 Salı

Ayçiçeği Yetiştirme TeknikleriAyçiçeği ülkemizde önemli bir yağ bitkisi olup yağ tüketimimizde 1.Sırayı almaktadır.Türkiye bitkisel ham yağ üretiminin %50'si ayçiçeğinden karşılanmaktadır. Ülkemizdeki yağ bitkisi üretimi karşılamadığı için bu açık ithalat ile kapanmaktadır. Bu sebeple tarım Bakanlığı tarafınca ayçiçeği, prim ödenen bitkiler arasına alınarak ayçiçeği üreticisine kilogram başına destekleme primi ödenmektedir.

Türkiye'deki ayçiçeği ekiliş alanlarının çoğunluğu Trakya Bölgesi olmasına karşın Konya Bölgesi özellikle son yıllarda önemli bir artış göstermiştir. Konya bölgesi gerek yağlık gerekse tohumluk ayçiçeği tarımının yapılabilmesi açısından önemli avantajlara haizdir. Yağlık ayçiçeği için kilo başına 2011 yılı için 23Kr devlet desteği mevcuttur.

İklim İstekleri

Ayçiçeği bitkisi senelik 700-800mm yada yetiştirme döneminde 350-400mm averaj yağış alan bölgelerde sulanan yetişebilir. Fakat bölgemizde ayçiçeği yetişme sezonunda düşen yağış miktarı 100-150mm yi geçmediği için sulu koşullarda yetiştirilmek zorundadır.Ayçiçeği tohumluğunda çimlenmesi olabilmesi için toprak sıcaklığının 8-10 derece, gelişmesi için altındaki sıcaklardan negatif etkilenmektedir. Ayçiçeği bitkisi ilk iki yaprağın çıktığı dönemde,-5 derece düşük sıcaklığa kadar dayana bilmektir. Bitkinin düşük sıcaklıklara direnci 6-8 yapraklı döneme kadar kademeli olarak azalmaktadır. Adaptasyon kabiliyeti birçok bitkiye bakılırsa daha yüksektir.Ayçiçeği tarımında üretim için optimum 21-24 derece gündüz hava sıcaklığı gereklidir.

Toprak Hazırlığı

Ayçiçeği tarımından toprak işlemenin amacı; ön bitki artıklarını toprağa karıştırmak, yabancı otları yok etmek, iyi bir tohum yatağı hazırlamak, çimlenme ve gelişme için uygun rutubet, havalanma ve sıcaklığı sağlamaktır. Bu amaçla;ayçiçeği ekilecek tarla bundan önceki mahsul kaldırıldıktan sonrasında mümkünse sonbaharda tarlaya girilecek uygun bir zamanda 20-25 santimetre derinlikte sürülür.Ayçiçeği düzgün bir çıkış için nemli bir tohum yatağı ister. Bunu sağlamak için ilkbaharda toprak tencere ulaştığında tarla önce kazayağı-tırmık kombinasyon ile 10-15cm derinlikte işlenerek ekime hazır hale getirilir.